EHBO vereniging Katwijk

11-1-2019 De jaarvergadering staat gepland op 6 Februari

14-09-2019 het nieuwe programma staat op de website onder de kop leden

02-02-2019  We zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester, Atie van Duijn is voorlopig waarnemend